Strona Główna BIP Strona Główna
» Terminy kwalifikacji wojskowej
 

 

 

TERMINY REALIZACJI KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 r.

 

 1. Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku była prowadzona na terytorium Państwa w okresie od 30 stycznia 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz.U. z 2017, poz. 2254).
 2. Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są zobowiązani zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i  w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji i chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje, jak uregulować stosunek do powszechnego obowiązku obrony – zgłoś się do wojskowej komendy uzupełnień lub zadzwoń pod numer telefonu: 261 647 431.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2254), czas trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa w 2018 r. ustalono na okres od 30 stycznia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. zostali wezwani:  
 1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1994 —1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w 1997 – 1998, które:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia,  za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  1. kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne  do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach  lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944),
  2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 1. Terminy realizacji kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kłodzku obejmującym swoim zasięgiem powiaty: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski, kamiennogórski,  miasto na prawach powiatu Wałbrzych oraz miejsca urzędowania Powiatowych Komisji Lekarskich w 2018 r. przedstawiono poniżej:

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

 

 

 

 

Lp. Starostwo Powiatowe/ Miasto
na prawach powiatu
Termin kwalifikacji
wojskowej
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej
1 2 3 4
1. powiat kłodzki 05.02.-20.03.
2018r.
(od poniedziałku do czwartku)
dodatkowy dzień:
20.03.2018r.
ul. Boh. Getta 6
57 – 300 Kłodzko
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kłodzku
607 353 580
74 865 75 19
2. powiat świdnicki 14.02-29.03.
2018r.
ul. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica
Internat Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Mikołaja Kopernika
tel. 513-391-135
3. powiat wałbrzyski 01-13.03.
2018r.
w godz.
13:00-17:00
Aleja Wyzwolenia 24
58 – 300 Wałbrzych
(bud. Starostwa Powiatowego pok. 229-231)
tel. 74 846 07 00
4. powiat ząbkowicki 07-21.02.
2018r.
ul. Sienkiewicza 11
57 – 200 Ząbkowice Śl.
(budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 74 816 28 00,
     74 816 28 32
5. powiat dzierżoniowski 14.03-05.04.
2018r.
ul. Świdnicka 38
58-200 Dzierżoniów
(budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 74 832 52 27
od 14.03.2018
tel. PKLek : 74 832 36 53
 tel. kom. 698 618 702
6. powiat kamiennogórski 13-23.03.
2018r.
ul. Traugutta 2
58 – 400 Kamienna Góra
Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących
tel. 75 64 50 112
7. Wałbrzych - miasto
(miasto na prawach powiatu)
03-27.04.
2018r.
ul. Matejki 1
58 – 300 Wałbrzych