Strona Główna BIP Strona Główna
» Akty prawne
 

AKTY PRAWNE
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 616)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 449)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. Nr 41, poz. 241)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej  (Dz. U. z  2016r., poz. 632 )
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015r. poz. 1318)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. z 2015r. ,poz1503)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  (Dz.U. z 2015r. , poz. 1518)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. 2015r. , poz. 575)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z  dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U. Nr 51 poz. 233 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z  dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 417)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczgólnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska (Dz.U. z 2014 r., poz. 207)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz.U. z 2004 r. Nr 279, poz. 2756)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie tryby zwrotu organom samorządu terytolialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe  (Dz.U. z 2015r. , poz. 976)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniający powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin  (Dz.U. z 2015r. , poz. 1503)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września  2015r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową (Dz. U. z 2015r. poz. 1478)