Strona Główna BIP Strona Główna
» Nabór do szkolnictwa wojskowego
 

 1. Nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych Wojsk Specjalnych w 2017 roku,
  Nabór prowadzony jest zgodnie z decyzją Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych  w 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 155).
  1. Zgodnie z powyższą decyzją oraz regulaminem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Ośrodku Szkolenia w Lublińcu, oferta kierowana jest do osób posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej rozumiany jako udział w kwalifikacji wojskowej oraz osób, które odbyły zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową jeśli posiadają stopień wojskowy nie wyższy niż starszy szeregowy.
  2. Szkolenie prowadzone będzie  w Ośrodku Szkolenia w Lublińcu od dnia 01.02. 2018 r.
 1. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów – studium oficerskie - został zakończony.
 1.  Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (studium oficerskie) w 2017 r., był prowadzony zgodnie z decyzją Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r.w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2016 r., poz. 151), do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;
 2. Zgodnie z decyzją, o której mowa powyżej nabór na  szkolenie wojskowe jest prowadzony spośród podoficerów zawodowych, szeregowych zawodowych i osób ze środowiska cywilnego, zgodnie z limitami przyjęć określonymi w niniejszej decyzji;
 3. Wymogi formalne w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na szkolenie oficerskie w ramach studium oficerskiego dodatkowo - każdorazowo określają uchwały Senatu uczelni wojskowych;
 4. Terminy składania wniosków oraz limity miejsc dla osób ze środowiska cywilnego (absolwentów uczelni wyższych) jakie obowiązywały, przedstawiono poniżej:

 

KOD I NAZWA KORPUSU OSOBOWEGO

NAZWA GRUPY OSOBOWEJ

LIMIT MIEJSC

OKRES SZKOLENIA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ

OBSŁUGI PRAWNEJ

6

8, 5 miesiąca

do 30 września 2016 r.

FINANSOWY

EKONOMICZNO-FINANSOWA

8

MEDYCZNY

LEKARZY

1*

3 miesiące

do 20 stycznia 2017 r.

DENTYSTÓW

1*

WETERYNARII

2*

FARMACEUTÓW

2*

PSYCHOLOGÓW

2*

FIZYKOBIOCHEMIKÓW

1*

PIELĘGNIARSTWA

10*

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

2*

DUSZPASTERSTWA

TEOLOGICZNA

1*

WOJSK LĄDOWYCH

PANCERNO - ZMECHANIZOWANA

80

12 miesięcy

do 19 maja 2017 r.

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

PROJEKTOWO – PROGRAMOWA INFORMATYKI

2

ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

GEOGRAFICZNA

15

FINANSOWY

EKONOMICZNO-FINANSOWA

14

SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ

OBSŁUGI PRAWNEJ

6

WYCHOWAWCZY

ORKIESTR I ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

1

SIŁ POWIETRZNYCH

RUCHU LOTNICZEGO

5

24 miesiące

do 19 maja 2017 r.

RAZEM

159

   

 

* limit dla podoficerów zawodowych i osób ze środowiska cywilnego


Decyzja Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września  2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017r. (Dz. Urz. MON z 2016 r., poz. 151 z późn. zm.)

                                    

Obecnie oczekujemy na decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandytatów na oficerów - studium oficerskie w 2018 roku.

 

 1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych został zakończony, na studia stacjonarne w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 prowadzony  był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 315) oraz uchwałami senatów wymienionych uczelni wojskowych.                        
 1. Termin składania wniosków – do 31 marca 2017 r r.
 2. Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018 :

  


 

Kierunek kształcenia

Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018

Wojskowa Akademia

Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów
Westerplatte
w Gdyni

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

W Dęblinie

budownictwo

27

 

 

 

 chemia

17

 

 

 

elektronika
i telekomunikacja

201

 

 

 

geodezja i kartografia

40

 

 

 

informatyka

75

20

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

 

60

 

kryptologia
i cyberbezpieczeństwo

55

 

 

 

logistyka

35

 

 

13

lotnictwo i kosmonautyka

50

 

 

87

mechanika i budowa maszyn

18

20

 

 

mechatronika

77

20

 

 

nawigacja

 

28

 

22

zarządzanie

 

 

273

 

OGÓŁEM

595

100

333

122

1150Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 315) w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.
Obecnie oczekujemy na decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w 2018 roku.
      
 1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na I rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  w roku akademickim 2017/2018 w WSO WL we Wrocławiu - został zakończony:
 1. Limit miejsc jaki obowiązywał – 90;
 2. Termin składania wniosków do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień  jaki obowiązuje – do 15 maja 2017 r.
 3. Obecnie oczekujemy na dokumenty w zakresie wznowienia naboru na studia stacjonarne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2018 roku.
 1. Nabór kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych jest prowadzony zgodnie z decyzją Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia 2017 r. (Dz.Urz. MON z 2017 r. poz. 80) - został zakończony:
 1. Limit miejsc jaki obowiązywał – 17;
 2. Termin składania wniosków do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień obowiązywał – do 31 maja 2017 r.
Uwaga:
      Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na studia wojskowe lub do szkół podoficerskich są publikowane na bieżąco na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących nabór do służby kandydackiej. Linki do stron internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich znajdują się poniżej.  Dodatkowo informacje w zakresie naboru na studia oficerskie lub do szkół podoficerskich można uzyskać również:
 1. pod wskazanym numerem telefonu na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących rekrutację,
 2. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku pod numerem  telefonu: 261 647 430 lub stawiając się osobiście w pokoju nr 23 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku.


 

   
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

   
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

   
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

   
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin

   
SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Wojska Polskiego 86/90

61-716 Poznań

    SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ
Lędowo 1N

76-271 Ustka

   
SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ul. 2 Pułku Kraków 5

08-521 Dęblin

   
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103

00-910 Warszawa

www.akademia.mil.pl
   
UNIWERSYTET MEDYCZNY

Al. Kościuszki 4

90-419 Łódź

  Ogólnokszatłcące Liceum Lotnicze w Dęblinie

08-521 Dęblin 3
ul. II Pułku Kraków 5


www.lotnik.wp.mil.pl