Strona Główna BIP Strona Główna
» Terminy i miejsca egzaminów
 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku telefon kontaktowy w sprawie zawodowej służby wojskowej:
  261 647 431

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.

Nazwa,  adres
oraz dane kontaktowe jednostki wojskowej

Korpus kadry zawodowej

Termin kwalifikacji

Wymagania

1.
CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH
WROCŁAW


ul. Obornicka 108
50-961 Wrocław

Telefon kontaktowy :
261 657 238   
Korpus szeregowych rezerwy.

Poszukujemy żołnierzy o wykształceniu:

- kierowca kat. C, C+E, D
- kierowca kołowego transportera opancerzonego
28.03.2018
godz. 8:00
Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,

- książeczkę wojskową,

- dowód osobisty,

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

 - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, certyfikaty,

- ubiór sportowy
2. 34 Brygada Kawalerii Pancernej 34

ul. Żarska 1
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy : 
261 688 924 

Kandydaci po służbie przygotowawczej w korpusie oficerów, odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, mianowani na stopień oficerski

Korpus oficerów –
STW: ppor./por.


specjalności :
38A01
38B05
38T03
każda środa
godz. 8.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
3. Jednostka Wojskowa 4391
ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon kontaktowy :
261 167 714
Korpus szeregowych zawodowych 16.03.2018 r.
30.03.2018 r.

o godz. 08.30
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:
-dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
-dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
-zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
-świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
-strój sportowy/obuwie sportowe;
-przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

- Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

- Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).
4. 4 batalion inżynieryjny

67-200 Głogów
ul. Wojska Polskiego 58

Telefon kontaktowy:
 261 678 004
Korpus szeregowych
i podoficerów
16.03.2018
04.04.2018
08.05.2018
01.06.2018
04.09.2018
04.10.2018
06.11.2018

Godz. 08.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
 -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby
5. 1 pułk saperów
Brzeg

ul. Sikorskiego 6

Telefon kontaktowy:
261 637 214
Korpus szeregowych zawodowych 21.03.2018 r.
28.05.2018 r.

Na godz. 8.00
Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę
   wojskową,
- dokumenty potwierdzające
   posiadane kwalifikacje, 
- zaświadczenie lekarskie   
   potwierdzające możliwości
   przystąpienia do egzaminu
   z wychowania fizycznego,
- strój sportowy,
- przybory piśmiennicze.
 6. Batalion Reprezentacyjny WP

Kwalifikacja odbywa się w obiekcie przy
ul. Franciszka Hynka 2
w Warszawie

Informacje szczegółowe na stronie internetowej:

www.brepr.wp.mil.pl

w zakładce „Dołącz do nas”
KORPUS SZEREGOWYCH

Szczególne predyspozycje:

-wzrost 178-190 cm

-brak wad zewnętrznych, tatuaży itp.

-wiek do 28 lat

-odpowiednia
koordynacja ruchowa
12.04.2018r.
10.05.2018r.
14.06.2018r.
12.07.2018r.
16.08.2018r.
13.09.2018r.
11.10.2018r.
15.11.2018r.
13.12.2018r.
Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email: breprvp.personalna@wp.mil.pl
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć:
-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F,
-Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , opinie , listy pochwalne itp.,
Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie,
- dowód osobisty , książeczka wojskowa,
-świadectwa pracy.
7. BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Dymińska 13
01-783 WARSZAWA

Telefon kontaktowy:
261 878 501
261 878 507
STE:

PORUCZNIK/KAPITAN

PODOFICER

PODOFICER STARSZY
KONTAKT TELEFONICZNY
Z JW
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
 -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby

 
8. 5 Pułk Inżynieryjny
Szczecin Podjuchy


ul. Metalowa 39

Telefon kontaktowy:
261 454 788
Korpus szeregowych
na stanowiska:


- elektromechanik – preferowane
  wykształcenie energetyczne lub
  uprawnienia kV,

- młodszy kierowca – prawo jazdy kat.   C,

- młodszy kierowca/ radiotelefonista –
  prawo jazdy kat. B, znajomość języka
  angielskiego,

- kierowca – prawo jazdy kat. C+E,

- kierowca – kierowca PTS,

- obsługa - hydraulik
W każdą środę
w godz. 8:00-12:00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej; 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;

-  książeczkę wojskową,

-  dowód osobisty;

-  strój do ćwiczeń,

- życiorys /CV/
9. 12 Brygada Zmechanizowana


Al. Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin

Telefon kontaktowy:
261 454 031
Żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej , żołnierze NSR


Szczególnie kierowcy  kat C, kat C+E
każdy wtorek miesiąca Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

 Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową
-zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kontrakt NRS, kopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy oraz strój kąpielowy
-środki piśmiennicze
10. 6 batalion powietrznodesantowy
 Gliwice

ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

Telefon kontaktowy :

w  spr. sł. zaw.
261 111 726
KORPUS SZEREGOWYCH
4,18.04.2018r.
9,16.05.2018r.
6,13.06.2018r.
5,12.09.2018r.
3,10.10.2018r.
7,14.11.2018r.
5,12.12.2018r.

Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
11. 6 batalion logistyczny
Kraków


Ul. Głowackiego 11
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 134 867
  11.04.2018r.
09.05.2018r.
13.06.2018r.
12.09.2018r.
10.10.2018r.
07.11.2018r.
12.12.2018r.
Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach.Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, strój do sportowy.
12. 16 batalion powietrznodesantowy
Kraków

ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 134 551
Korpus szeregowych
20.03.2018r.
17.04.2018r.
8,22.05.2018r.
19.06.2018r.
11,25.09.2018r.
9.10.2018r.
13.11.2018r.
11.12.2018r.
Do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.

13.

11 Pułk Artylerii
Węgorzewo

ul. gen. J. Bema 7

 

Telefon kontaktowy:
261 337 132
261 337 130

 

Korpus szeregowych, podoficerów, oficerów.
(grupy osobowe rakietowe, artylerii, logistyki, łączności, informatyki)

 

W każdą środę

Godz. 7:30

(po kontakcie telefonicznym
z JW)

W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.

14.

10 Brygada Kawalrii Pancernej

ŚWIĘTOSZÓW

 

Telefon kontaktowy:
261 685 241

Korpus szeregowych

na stanowiska:

- działonowy

- kierowca czołgu Leopard

- młodszy ładowniczy

- kierowca kat. C+E

- kierowca – obsługa

- kierowca – operator

- mechanik

- mechanik – spawacz

- młodszy elektromechanik

- młodszy kierowca kat. C

- młodszy kierowca-spawacz

- młodszy kierowca-ślusarz

- młodszy ślusarz

 

Kwalifikacje odbywają się cyklicznie w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca
Godz. 8.00
W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej - żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
 
15. 11 batalion dowodzenia
  Żagań
ul. Żarska
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy: 261 688 364
261 688 360
Korpus szeregowych: żołnierze rezerwy w szczególności kierowcy kat C, C+E

W korpusie podoficerów:
28B34, 28A21, 38A21,38B21

W korpusie oficerów:
28B01-ppor./por.
Każdy czwartek miesiąca
Godz. 8.00


Czas stawiennictwa godz. 7.45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu
ul. Żarska
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , świadectwo służby w wypadku  byłych żołnierzy zawodowych, świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie
16. Jednostka Wojskowa
Nr 4071

ul. Żarska
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy: 261 688 364
261 688 360
Korpus oficerów rezerwy
dodatkowo znajomość języka angielskiego.

Korpus podoficerów rezerwy.

Korpus szeregowych rezerwy.

Prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
- w korpusie oficerów rezerwy:
    - Łączności i Informatyki

- w korpusie podoficerów rezerwy:
  Łączności i Informatyki
  Inżynierii Wojskowej
  Logistyki

- w korpusie szeregowych zawodowych:
  Logistyki, specjalność: kierowca kat. C
  Kierowca kat. C+E


W/w kwalifikacje są prowadzone w każdy czwartek miesiąca.
Każdy CZWARTEK miesiąca

od godz. 07:45

przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa   

Osoby zainteresowane służbą wojskowa w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,

- książeczkę wojskową,

- dowód osobisty,

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

 - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, certyfikaty,

- ubiór sportowy
 17.

Wojska Specjalne:

Jednostka Wojskowa GROM
Jednostka Wojskowa NIL

JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
Jednostka Wojskowa FORMOZA

wszystkie korpusy osobowe   Szczegóły naboru :
na stronach internetowych jednostek wojskowych

GROM
NIL
JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
FORMOZA