Strona Główna BIP Strona Główna
» Nabór do służby zawodowej
 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku telefon kontaktowy w sprawie zawodowej służby wojskowej:
  261 647 431

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.

Nazwa,  adres
oraz dane kontaktowe jednostki wojskowej

Korpus kadry zawodowej

Termin kwalifikacji

Wymagania

1. 7 Batalion Kawalerii Powietrznej

ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon kontaktowy :
261 167 714
Korpus szeregowych zawodowych 10.11.2017r.
godz. 8.30
Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach o godz. 8.30.
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy ,przybory piśmiennicze
2. 34 Brygada Kawalerii Pancernej 34

ul. Żarska 1
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy : 
261 688 924 

Kandydaci po służbie przygotowawczej w korpusie oficerów, odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, mianowani na stopień oficerski

Korpus oficerów –
STW: ppor./por.


specjalności :
38A01
38B05
38T03
każda środa
godz. 8.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
3. 11 batalion dowodzenia

ul. Żarska
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy:
261 688 457
Korpus szeregowych:
żołnierze rezerwy w szczególności kierowcy kat C, C+E

W korpusie podoficerów i oficerów:
- Inżynierii Wojkowej
- Łączności i Informatyki,
- Logistyki

02.11.2017 r.
09.11.2017 r.
16.11.2017 r.
23.11.2017 r.
30.11.2017 r.

Godz. 7.45


Czas stawiennictwa godz. 7.45
przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu
ul. Żarska
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , świadectwo służby w wypadku  byłych żołnierzy zawodowych, świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
4. 4 batalion inżynieryjny

67-200 Głogów
ul. Wojska Polskiego 58

Telefon kontaktowy:
 261 678 004
Korpus szeregowych i podoficerów
08.11.2017r.

Godz. 8.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

- książeczkę wojskową, dowód osobisty
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
- strój sportowy
- środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby
5. 16 batalion powietrznodesantowy
Kraków
ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 134 551
Korpus szeregowych 14,28.11.2017r.
05,12.12.2017r.
Do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
6. BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Dymińska 13
01-783 WARSZAWA

Telefon kontaktowy:
261 878 501
261 878 507
STE:

PORUCZNIK/KAPITAN

PODOFICER

PODOFICER STARSZY
KONTAKT TELEFONICZNY
Z JW
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
 -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby

 
7. 6 batalion dowodzenia
Kraków

ul. Ułanów 43
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 135 538
Korpus szeregowych
14.11.2017r.
05.12.2017r.
Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
8. 6 batalion logistyczny
 Kraków

ul. Głowackiego 11
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 134 466
Korpus szeregowych zawodowych

Korpus podoficerów zawodowych


WAŻNE!


Przed wyjazdem na kwalifikacje niezbędny kontakt z WKU Kłodzko   
08.11.2017r.
13.12.2017r.
Przeprowadzane będą  kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych  na wakujące stanowiska służbowe:

- podoficer sztabowy
- szef kompanii – dowódca drużyny
- dowódca plutonu
- dowódca kompanii
- kierowca – spawacz
- zastępca dowódcy plutonu – dowódca
   drużyny

W celu właściwego doboru kandydatów kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.


Osoby zainteresowane służbą wojskową w 6 batalionie logistycznym powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
- książeczkę wojskową,
- dowód osobisty,
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej – w przypadku żołnierzy NSR,
- świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje  zawodowe,
- ubiór sportowy.
9. 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia

ul. Wojska Polskiego 78
98-200 SIERADZ

Telefon kontaktowy:
261 611 464
261 611 525
STE: SIERŻ.- MŁ. CHOR.

oraz w  korpusie:
 szeregowych zawodowych

Szczegółowe informacje -  strona internetowa:

www.15sbwd.wp.mil.pl
14.11.2017r.
Godz. 08.30

Hala sportowa ul. Mickiewicza 6   
Kwalifikacje odbywają się w hali .ul. Mickiewicza 6
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej. Powinien posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy, ostatnie świadectwo szkolne, świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.


10. 12 Brygada Zmechanizowana


Al. Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin

Telefon kontaktowy:
261 454 031
Żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej , żołnierze NSR


Szczególnie kierowcy  kat C, kat C+E
każdy wtorek miesiąca Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

 Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową
-zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kontrakt NRS, kopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy oraz strój kąpielowy
-środki piśmiennicze
11. 6 batalion powietrznodesantowy
 Gliwice

ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

Telefon kontaktowy :

w  spr. sł. zaw.

261 111 713
KORPUS SZEREGOWYCH 8,29.11.2017r.
6,13.12.2017r.

Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
12. Batalion Reprezentacyjny WP
Kwalifikacja odbywa się w obiekcie przy
ul. Franciszka Hynka 2
w Warszawie

Informacje szczegółowe na stronie internetowej:
www.brepr.wp.mil.pl
w zakładce
„Dołącz do nas” 

Telefon kontaktowy:
261 848 724
KORPUS SZEREGOWYCH

-wzrost 178-190 cm
-brak wad zewnętrznych, tatuaży itp.
-wiek do 28 lat.
-odpowiednia koordynacja ruchowa
16.11.2017r.
07.12.2017r.
Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email: breprvp.personalna@wp.mil.pl
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć:
-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F,
-Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , opinie , listy pochwalne itp.,
Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie,
- dowód osobisty , książeczka wojskowa,
-świadectwa pracy.
13. 18 batalion powietrznodesantowy

ul. Bardowskiego 3
43-300 Bielsko-Biała

Telefon kontaktowy :
261 123 432   
Korpus szeregowych
08,22.11.2017r.
06,20.12.2017r.
Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.

14.

11 Pułk Artylerii
Węgorzewo

ul. gen. J. Bema 7

 

Telefon kontaktowy:
261 337 132
261 337 130

 

Korpus szeregowych, podoficerów, oficerów.
(grupy osobowe rakietowe, artylerii, logistyki, łączności, informatyki)

 

W każdą środę

Godz. 7:30

(po kontakcie telefonicznym
z JW)

W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.

15.

10 Brygada Kawalrii Pancernej

ŚWIĘTOSZÓW

 

Telefon kontaktowy:
261 685 241

Korpus szeregowych

na stanowiska:

- działonowy

- kierowca czołgu Leopard

- młodszy ładowniczy

- kierowca kat. C+E

- kierowca – obsługa

- kierowca – operator

- mechanik

- mechanik – spawacz

- młodszy elektromechanik

- młodszy kierowca kat. C

- młodszy kierowca-spawacz

- młodszy kierowca-ślusarz

- młodszy ślusarz

 

W każdy czwartek
o godz. 8:00

 

 

W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą żołnierze:


- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową


- z ukończoną służbą przygotowawczą i  zrealizowanym, co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym.

 

Kwalifikacje odbywać

się będą w dwóch etapach:

I etap – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy,

II etap – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).

16.

Wojska Specjalne:

Jednostka Wojskowa GROM
Jednostka Wojskowa NIL

JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
Jednostka Wojskowa FORMOZA

wszystkie korpusy osobowe

 


Szczegóły naboru :
na stronach internetowych jednostek wojskowych

GROM
NIL
JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
FORMOZA