Strona Główna BIP Strona Główna
» Terminy i miejsca egzaminów
 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku telefon kontaktowy w sprawie zawodowej służby wojskowej:
  261 647 431

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.

Nazwa,  adres
oraz dane kontaktowe jednostki wojskowej

Korpus kadry zawodowej

Termin kwalifikacji

Wymagania

1. 1 Ośrodek Radioelektroniczny

ul. Słomczyn – Kęcin 1
05-600 GRÓJEC
woj. mazowieckie

Telefon kontaktowy :
261 513 485
261 513 441
Korpus szeregowych zawodowych,

Korpus podoficerów zawodowych,

Korpus oficerów zawodowych
26.06.2018

godz. 08:00
W podanym terminie odbędą się kwalifikacje żołnierzy do zawodowej służby wojskowej.

Stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych:
- starszy podoficer sztabowy
- szef sekcji
- szef zespołu
- oficer sekcji
- podoficer sztabowy
- mł. podoficer sztabowy
- dowódca kompanii
- młodszy technik
- dowódca plutonu
- podoficer operacyjny
- starszy operator – kierowca
- starszy technik - kierowca


Kierowani kandydaci powinni:
- mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygoto wawczą,
- posiadać aktualne zaświadcze nie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z wychowania fizycznego,
- posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
2. 31 Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Silniki 1
61-325 Poznań Krzesiny

Telefon kontaktowy :
261 547 512
261 548 593
261 038 268
Korpus oficerów zawodowych w strukturach służby inżynieryjno –lotniczej

Wymagania:
•    Wykształcenie średnie techniczne
•    Znajomość j. angielskiego poziom STANAG 2,1,2,1.lub rozszerzona matura z angielskiego –wynik 70%.
•    Stopień wojskowy: kpr., st.kpr., plut., sierż., st.sierż., mł. chor.
Jednostka posiada również nieobsadzone stanowiska w grupie osobowej łączności i informatyki, logistyki oraz ruchu lotniczego.   
25.06.2018 r.
02.07.2018 r.
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy ,przybory piśmiennicze, dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje.
3.
1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusz Kościuszk
i

ul. Okuniewska 1
05-075 Warszawa-Wesoła

Telefon kontaktowy :
261 812 108
261 812 344
261 812 109
W korpusie
szeregowych zawodowych


Kwalifikacja obejmuje:
-wypełnienie ankiety personalnej;
-test sprawnościowy z WF;
-rozmowę kwalifikacyjną po uzyskaniu średniej oceny z WF co najmniej 4.0.
27.06.2018 r. godz. 8.00 Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń + obuwie do hali sportowej, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
4. 34 Brygada Kawalerii Pancernej 34

ul. Żarska 1
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy : 
261 688 924 

Kandydaci po służbie przygotowawczej w korpusie oficerów, odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, mianowani na stopień oficerski

Korpus oficerów –
STW: ppor./por.


specjalności :
38A01
38B05
38T03
każda środa
godz. 8.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
5. 104 batalion logistyczny
w Wałczu

ul. Kościuszki24
78-600 Wałcz

Telefon kontaktowy :
261 473 854
261 472 434
261 472 121
Kierowcy:
kat C, C+E, D
Ustalić telefonicznie z jednostką wojskowa lub kontaktując się z WKU
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie., dokumenty potwierdzające odbycie służby przygotowawczej itp.
6. 4 batalion inżynieryjny

67-200 Głogów
ul. Wojska Polskiego 58

Telefon kontaktowy:
 261 678 004
Korpus szeregowych
i podoficerów
04.09.2018
04.10.2018
06.11.2018

Godz. 08.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
 -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby
 7. Batalion Reprezentacyjny WP

Kwalifikacja odbywa się w obiekcie przy
ul. Franciszka Hynka 2
w Warszawie

Informacje szczegółowe na stronie internetowej:

www.brepr.wp.mil.pl

w zakładce „Dołącz do nas”
KORPUS SZEREGOWYCH

Szczególne predyspozycje:

-wzrost 178-190 cm

-brak wad zewnętrznych, tatuaży itp.

-wiek do 28 lat

-odpowiednia
koordynacja ruchowa
12.07.2018r.
16.08.2018r.
13.09.2018r.
11.10.2018r.
15.11.2018r.
13.12.2018r.
Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email: breprvp.personalna@wp.mil.pl
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć:
-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F,
-Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , opinie , listy pochwalne itp.,
Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie,
- dowód osobisty , książeczka wojskowa,
-świadectwa pracy.
8. BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Dymińska 13
01-783 WARSZAWA

Telefon kontaktowy:
261 878 501
261 878 507
STE:

PORUCZNIK/KAPITAN

PODOFICER

PODOFICER STARSZY
KONTAKT TELEFONICZNY
Z JW
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
 -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby

 
9. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4408

ul. Wojska Polskiego 1
66-100 SULECHÓW

Telefon kontaktowy:
261 569 635
261 569 644
Korpus oficerów

Korpus podoficerów

Korpus szeregowych

Posiadamy wolne stanowiska służbowe w n/w korpusach osobowych:

- oficerowie młodsi
minimalne wymagania: wykształcenie magisterskie, znajomość j.angielskiego wg STANAG 6001 na poziomie 1111(preferowane 2222), niekaralność,

- podoficerowie starsi
minimalne wymagania: wykształcenie średnie, niekaralność,

- podoficerowie
minimalne wymagania: wykształcenie średnie, niekaralność,

- podoficerowie młodsi
minimalne wymagania: wykształcenie średnie, niekaralność,

- szeregowi  kierowcy kat. B, kierowcy kat. C, kierowcy kategorii C+E, minimalne wymagania: ukończone co najmniej gimnazjum, niekaralność.
Każda środa
o godz. 08:00
Na kwalifikacje kandydat powinien posiadać:
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające
  ukończone szkoły i kursy,
- strój sportowy (osobne
  obuwie na bieżnię i halę
  sportową),
- prawo jazdy,
- zaświadczenie od lekarza
  rodzinnego.
10. 12 Brygada Zmechanizowana


Al. Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin

Telefon kontaktowy:
261 454 031
Żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej , żołnierze NSR


Szczególnie kierowcy  kat C, kat C+E
każdy wtorek miesiąca Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

 Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową
-zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kontrakt NRS, kopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy oraz strój kąpielowy
-środki piśmiennicze
11. 6 batalion powietrznodesantowy
 Gliwice

ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

Telefon kontaktowy :

w  spr. sł. zaw.
261 111 726
KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
5,12.09.2018r.
3,10.10.2018r.
7,14.11.2018r.
5,12.12.2018r.

Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
12. 6 batalion logistyczny
Kraków


Ul. Głowackiego 11
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 134 867
 Korpus podoficerów zawodowych


WAŻNE!

Przed wyjazdem na kwalifikacje niezbędny kontakt z WKU Kłodzko
12.09.2018r.
10.10.2018r.
07.11.2018r.
12.12.2018r.

Przeprowadzane będą  kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych  na wakujące stanowiska służbowe:

 - szef zespołu
 - szef kompanii
 - dowódca plutonu
 - dowódca sekcji

W celu właściwego doboru kandydatów kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 6 batalionie logistycznym powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
- książeczkę wojskową,
- dowód osobisty,
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej – w przypadku żołnierzy NSR,
- świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje  zawodowe,
- ubiór sportowy.
13. 16 batalion powietrznodesantowy
Kraków

ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 134 551
Korpus szeregowych
zawodowych
19.06.2018r.
11,25.09.2018r.
9.10.2018r.
13.11.2018r.
11.12.2018r.
Do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.

14.

11 Pułk Artylerii
Węgorzewo

ul. gen. J. Bema 7

 

Telefon kontaktowy:
261 337 132
261 337 130

 

Korpus szeregowych, podoficerów, oficerów.
(grupy osobowe rakietowe, artylerii, logistyki, łączności, informatyki)

 

W każdą środę

Godz. 7:30

(po kontakcie telefonicznym
z JW)

W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.

15.

10 Brygada Kawalrii Pancernej

ŚWIĘTOSZÓW

 

Telefon kontaktowy:
261 685 241

Korpus szeregowych

na stanowiska:

- działonowy

- kierowca czołgu Leopard

- młodszy ładowniczy

- kierowca kat. C+E

- kierowca – obsługa

- kierowca – operator

- mechanik

- mechanik – spawacz

- młodszy elektromechanik

- młodszy kierowca kat. C

- młodszy kierowca-spawacz

- młodszy kierowca-ślusarz

- młodszy ślusarz

 

Kwalifikacje odbywają się cyklicznie w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca
Godz. 8.00
W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej - żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
 
16. 11 batalion dowodzenia
  Żagań
ul. Żarska
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy: 261 688 364
261 688 360
Korpus szeregowych zawodowych

Korpus podoficerów rezerwy

Korpus oficerów rezerwy
Każdy czwartek miesiąca
Godz. 8.00


czas stawiennictwa o godz. 07:45 przy biurze przepustek, brama środkowa
Przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Przedstawiamy poniżej wykaz wakujących stanowisk służbowych:

1) szef służby zdrowia/dowódca zespołu,
2) instruktor,
3) komendant ochrony,
4) kierowca-elektromechanik,
5) szef zespołu,
6) młodszy oficer,
7) podoficer specjalista,
8) dowódca obsługi,
9) dowódca drużyny – dowódca obsługi,
10) dowódca drużyny – kierownik warsztatu,
11) dowódca drużyny – starszy odbiorca,
12) elektromechanik,
13) kierowca,
14) pielęgniarka,
15) ratownik medyczny,


Osoby zainteresowane służbą wojskowa w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
- książeczkę wojskową,
- dowód osobisty,
- świadectwo służby (dotyczy byłych
żołnierzy zawodowych),
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej – w przypadku żołnierzy NSR,
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół,
  certyfikaty,
- ubiór sportowy.
17. Jednostka Wojskowa
Nr 4071

ul. Żarska
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy: 261 688 364
261 688 360
Korpus oficerów rezerwy
dodatkowo znajomość języka angielskiego.

Korpus podoficerów rezerwy.

Korpus szeregowych rezerwy.

Prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
- w korpusie oficerów rezerwy:
    - Łączności i Informatyki

- w korpusie podoficerów rezerwy:
  Łączności i Informatyki
  Inżynierii Wojskowej
  Logistyki

- w korpusie szeregowych zawodowych:
  Logistyki, specjalność: kierowca kat. C
  Kierowca kat. C+E


W/w kwalifikacje są prowadzone w każdy czwartek miesiąca.
Każdy CZWARTEK miesiąca

od godz. 07:45

przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa   

Osoby zainteresowane służbą wojskowa w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,

- książeczkę wojskową,

- dowód osobisty,

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

 - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, certyfikaty,

- ubiór sportowy
18. DYWIZJON OKRĘTÓW BOJOWYCH

ul. Rondo Bitwy
pod Oliwą 1
81-103 GDYNIA – OKSYWIE


Telefony do kontaktów: 
261 262 970
261 262 173
 Informujemy, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej i wyznaczenia na nieobsadzone stanowiska służbowe elektryków w Dywizjonie Okrętów Bojowych.
Rekrutacji podlegają stanowiska służbowe:

- Elektryk
- Młodszy elektryk
Ustalić telefonicznie z jednostką wojskowa lub kontaktując się z WKU Na w/w stanowiskach wymagane jest orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej Gdańsk Oliwa o zdolności do zawodowej służby wojskowej na okręcie.Preferowane wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym. Posiadanie uprawnień eksploatacji przydzielonego sprzętu wojskowego, zgodnie z wykazem stanowisk pracy, na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci energetycznych.
 19.

Wojska Specjalne:

Jednostka Wojskowa GROM
Jednostka Wojskowa NIL

JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
Jednostka Wojskowa FORMOZA

wszystkie korpusy osobowe   Szczegóły naboru :
na stronach internetowych jednostek wojskowych

GROM
NIL
JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
FORMOZA