Strona Główna BIP Strona Główna
» Nabór do służby zawodowej
 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku telefon kontaktowy w sprawie zawodowej służby wojskowej:
  261 647 431

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.

Nazwa,  adres
oraz dane kontaktowe jednostki wojskowej

Korpus kadry zawodowej

Termin kwalifikacji

Wymagania

1. 23 Pułk Artylerii
Al. Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec

Telefon kontaktowy : 
261 647 608 

Korpus szeregowych
24.01.2018r.
godz. 8.00 (czas stawiennictwa godz. 07:45)
Kandydaci udający się na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej. Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
-dane dotyczące przebiegu służby
-świadectwo służby (dot. byłych żołnierzy zawodowych, opinie )
-dokumenty i świadectwa dotyczące służby przygotowawczej
2. 34 Brygada Kawalerii Pancernej 34

ul. Żarska 1
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy : 
261 688 924 

Kandydaci po służbie przygotowawczej w korpusie oficerów, odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, mianowani na stopień oficerski

Korpus oficerów –
STW: ppor./por.


specjalności :
38A01
38B05
38T03
każda środa
godz. 8.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
3. 22 Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku

ul. Walecznych 59

Telefon kontaktowy :
261 647 213
Korpus szeregowych 25.01.2018 r. godz. 8.00 Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie., dokumenty potwierdzające odbycie służby przygotowawczej itp.
4. 4 batalion inżynieryjny

67-200 Głogów
ul. Wojska Polskiego 58
Telefon kontaktowy:
 261 678 004
Korpus szeregowych
i podoficerów
06.02.2018
06.03.2018
04.04.2018
08.05.2018
01.06.2018
04.09.2018
04.10.2018
06.11.2018

Godz. 08.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
 -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby
5. 1 pułk saperów
Brzeg

ul. Sikorskiego 6

Telefon kontaktowy:
261 637 214
Korpus szeregowych zawodowych 31.01.2018 r.
21.03.2018 r.
28.05.2018 r.
Na godz. 8.00
Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę
   wojskową,
- dokumenty potwierdzające
   posiadane kwalifikacje, 
- zaświadczenie lekarskie   
   potwierdzające możliwości
   przystąpienia do egzaminu
   z wychowania fizycznego,
- strój sportowy,
- przybory piśmiennicze.
6. BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Dymińska 13
01-783 WARSZAWA

Telefon kontaktowy:
261 878 501
261 878 507
STE:

PORUCZNIK/KAPITAN

PODOFICER

PODOFICER STARSZY
KONTAKT TELEFONICZNY
Z JW
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
 -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby

 
7. 12 Brygada Zmechanizowana


Al. Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin

Telefon kontaktowy:
261 454 031
Żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej , żołnierze NSR


Szczególnie kierowcy  kat C, kat C+E
każdy wtorek miesiąca Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

 Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową
-zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kontrakt NRS, kopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy oraz strój kąpielowy
-środki piśmiennicze
8. 6 batalion powietrznodesantowy
 Gliwice

ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

Telefon kontaktowy :

w  spr. sł. zaw.

261 111 726
KORPUS SZEREGOWYCH
10.01.2018r.
7,14.02.2018r.
7,14.03.2018r.
4.11.04.2018r.
9,16.05.2018r.
6,13.06.2018r.
5,12.09.2018r.
3,10.10.2018r.
7,14.11.2018r.
5,12.12.2018r.

Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
9. 16 batalion powietrznodesantowy
Kraków

ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 134 551
Korpus szeregowych
16,30.01.2018r.
20.02.2018r.
20.03.2018r.
17.04.2018r.
8,22.05.2018r.
19.06.2018r.
11,25.09.2018r.
9.10.2018r.
13.11.2018r.
11.12.2018r.
Do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.

10.

11 Pułk Artylerii
Węgorzewo

ul. gen. J. Bema 7

 

Telefon kontaktowy:
261 337 132
261 337 130

 

Korpus szeregowych, podoficerów, oficerów.
(grupy osobowe rakietowe, artylerii, logistyki, łączności, informatyki)

 

W każdą środę

Godz. 7:30

(po kontakcie telefonicznym
z JW)

W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.

11.

10 Brygada Kawalrii Pancernej

ŚWIĘTOSZÓW

 

Telefon kontaktowy:
261 685 241

Korpus szeregowych

na stanowiska:

- działonowy

- kierowca czołgu Leopard

- młodszy ładowniczy

- kierowca kat. C+E

- kierowca – obsługa

- kierowca – operator

- mechanik

- mechanik – spawacz

- młodszy elektromechanik

- młodszy kierowca kat. C

- młodszy kierowca-spawacz

- młodszy kierowca-ślusarz

- młodszy ślusarz

 

Kwalifikacje odbywają się cyklicznie w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca
Godz. 8.00
W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej - żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
 

12.

Wojska Specjalne:

Jednostka Wojskowa GROM
Jednostka Wojskowa NIL

JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
Jednostka Wojskowa FORMOZA

wszystkie korpusy osobowe

 


Szczegóły naboru :
na stronach internetowych jednostek wojskowych

GROM
NIL
JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
FORMOZA

13.
1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusz Kościuszki
JW 1230

ul. Okuniewska 1
05-075 Warszawa-Wesoła
Tel.
261 812 109
261 812 344
W korpusach:
szeregowych, oficerów młodszych.
15.01.2018 r. godz. 8.00- korpus oficerów młodszych;

18.01.2018 r. godz. 8.00- korpus szeregowych.
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń + obuwie do hali sportowej, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie

Kwalifikacja obejmuje:
Wypełnienie ankiety personalnej, test sprawnościowy z WF, rozmowę kwalifikacyjną
14. 7 Batalion Kawalerii Powietrznej
JW. 4391
ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. 261 167 714
Korpus szeregowych zawodowych 02 lutego 2018 r.
godz. 8.30
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy ,przybory piśmiennicze, dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje.
15. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2748
WROCŁAW
ul. Graniczna 13
tel. 261 669 921
     261 669 969
Korpus szeregowych w specjalnościach: obsługa stacji radiolokacyjnych,
kierowca kategorii prawa C+E, budowa i obsługa polowych sieci kablowych.

Korpus podoficerski w specjalnościach:
obsługa kancelarii,
ogólna,
obsługa stacji radiolokacyjnych,
zabezpieczenie sieci kablowych i osprzętu kablowego,
zarządzanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi,
bezpieczeństwo użytkowania systemów informowania,
obsługa urządzeń radiowych,

korpus oficerski w specjalnościach:
ogólna,
medycyna ogólna,
radiolokacja naziemna

Stanowiska służbowe Jednostki Wojskowej 2748 umiejscowione są w  m. POZNAŃ,
   m. POWIDZ,
 m. BYTOM

w związku z powyższym miejsce pełnienia służby zależne jest od jej potrzeb.
01.02.2018r. W podanym terminie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej żołnierzy posiadających  wymienione obok specjalności wojskowe.
Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą wojskowy dokument tożsamości jak również dokument potwierdzający posiadanie w/w specjalności wojskowych oraz zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wysiłku fizycznego i strój sportowy.