Strona Główna BIP Strona Główna
» Nabór do służby zawodowej
 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku telefon kontaktowy w sprawie zawodowej służby wojskowej:
  261 647 431

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.

Nazwa,  adres
oraz dane kontaktowe jednostki wojskowej

Korpus kadry zawodowej

Termin kwalifikacji

Wymagania

1. 7 Batalion Kawalerii Powietrznej
 
ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon kontaktowy:
261 167 714
Korpus szeregowych zawodowych 08.09.2017r. 
godz. 8.30
Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach o godz. 8.30.
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy ,przybory piśmiennicze
2.  9 BATALION DOWODZENIA
JW. 4539
Osiedle Wojskowe 9305-127 Białobrzegi

Telefon kontaktowy:
261 887 517
261 887 521
Stanowiska :
Kierowca-ślusarz- kat C

Kierowca kat C+E

kucharz
12.09.2017

godz. 08:30
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

- książeczkę wojskową, dowód osobisty
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
- strój sportowy
- środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby

Dodatkowe informacje na stronie internetowej 9 Batalionu Dowodzenia
3. 34 Brygada Kawalerii Pancernej 34

ul. Żarska 1
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy : 
261 688 924 

Kandydaci po służbie przygotowawczej w korpusie oficerów, odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, mianowani na stopień oficerski

Korpus oficerów –
STW: ppor./por.


specjalności :
38A01
38B05
38T03
każda środa
godz. 8.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
4. 31 batalion radiotechniczny Wrocław
JW. 2748

ul. Graniczna 13
50-984 Wrocław

Tel. 261-669-921
261-669-969 
Korpus szeregowych: 22G65,38T64,28B65, 28B61

Korpus podoficerski:
30B21, 22G21,22G24, 22G25, 38T27, 28B33

Korpus oficerski:22G03


Stanowiska w JW.:  Poznań, Powidz, Łask, Bytom.
26.09.2017r. godz. 8.00 Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie., dokumenty potwierdzające odbycie służby przygotowawczej itp.
5. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych 
w Kielcach


ul. Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce

Telefon kontaktowy :
261 174 305
261 174 268
Korpus oficerów, 
stanowiska służbowe:
- młodszy oficer,
oficer.
STE.: PPOR/POR,
POR/KPT.
SW: 20B01
(gr. osobowa pancerno-zmechanizowana, ogólna)
12.09.2017r. Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania.
Powinni posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej oraz

JĘZYK ANGIELSKI STANAG 6001
WYMAGANY:1111,
PREFEROWANY: 2222.


 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczkę wojskową, dowód osobisty; strój  sportowy, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe. Przedmiotowa kwalifikacja przeprowadzona zostanie w celu pozyskania potencjalnych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
6. 5 Pułk Inżynieryjny
  Szczecin Podjuchy

 
ul. Metalowa 39
Szczecin Podjuchy

Telefon kontaktowy :
261 454 788
  Korpus szeregowych
na stanowiska:


- elektromechanik
(preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV)

- młodszy kierowca
(prawo jazdy kat. C)

- młodszy kierowca/radiotelefonista(prawo jazdy kat. C, preferowana znajomość j.angielskiego)

- kierowca
(prawo jazdy kat. C+E)

- starszy elektromechanik
(preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV)

- młodszy kucharz
(preferowane wykształcenie gastronomiczne)

- operator (preferowane posiadanie uprawnień do obsługi SŁ-34 oraz UMI)

- kierowca/ratownik
(prawo jazdy kat. B, preferowane posiadanie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy)
09.08.2017r.
16.08.2017r.


Stawiennictwo na godz. 08:00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej; 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;

-  książeczka wojskowa,

-  dowód osobisty;

-  strój do ćwiczeń,

- życiorys /CV/
7. 4 batalion inżynieryjny

67-200 Głogów
ul. Wojska Polskiego 58

Telefon kontaktowy:
 261 678 004
Korpus szeregowych i podoficerów
06.09.2017r.
04.10.2017r.
08.11.2017r.

Godz. 8.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

- książeczkę wojskową, dowód osobisty
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
- strój sportowy
- środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby
8. 16 batalion powietrznodesantowy
Kraków
ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 134 551
Korpus szeregowych 12,26.09.2017r.
10,24.10.2017r.
14,28.11.2017r.
05,12.12.2017r.
Do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
9. BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Dymińska 13
01-783 WARSZAWA

Telefon kontaktowy:
261 878 501
261 878 507
STE:

PORUCZNIK/KAPITAN

PODOFICER

PODOFICER STARSZY
KONTAKT TELEFONICZNY
Z JW
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
 -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby

 
10. 6 batalion dowodzenia
Kraków

ul. Ułanów 43
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 135 538
Korpus szeregowych 29.08.2017r.
19.09.2017r.
10.10.2017r.
14.11.2017r.
05.12.2017r.
Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
11. 6 batalion logistyczny
 Kraków

ul. Głowackiego 11
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 134 466
Korpus szeregowych zawodowych

Korpus podoficerów zawodowych


WAŻNE!


Przed wyjazdem na kwalifikacje niezbędny kontakt z WKU Kłodzko   
13.09.2017r.
11.10.2017r.
08.11.2017r.
13.12.2017r.
Przeprowadzane będą  kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych  na wakujące stanowiska służbowe:

- podoficer sztabowy
- szef kompanii – dowódca drużyny
- dowódca plutonu
- dowódca kompanii
- kierowca – spawacz
- zastępca dowódcy plutonu – dowódca
   drużyny

W celu właściwego doboru kandydatów kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.


Osoby zainteresowane służbą wojskową w 6 batalionie logistycznym powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
- książeczkę wojskową,
- dowód osobisty,
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej – w przypadku żołnierzy NSR,
- świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje  zawodowe,
- ubiór sportowy.
12. 15 Brygada Wsparcia Dowodzeniaul. Wojska Polskiego 78
98-200 SIERADZ

Telefon kontaktowy:
261 611 525
261 611 526
15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych:

- oficerów: POR./KPT. dla żołnierzy rezerwy spełniających  wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej,

- podoficerów o stopniach wojskowych: PLUT., SIERŻ., ST. SIERŻ., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.
KONTAKT TELEFONICZNY
Z JW
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
 -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby
13. 12 Brygada Zmechanizowana


Al. Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin

Telefon kontaktowy:
261 454 031
Żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej , żołnierze NSR


Szczególnie kierowcy  kat C, kat C+E
każdy wtorek miesiąca Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

 Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową
-zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kontrakt NRS, kopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy oraz strój kąpielowy
-środki piśmiennicze
14. 6 batalion powietrznodesantowy
 Gliwice

ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

Telefon kontaktowy :

w  spr. sł. zaw.

261 111 713
KORPUS SZEREGOWYCH 6,27.09.2017r.
4,25.10.2017r.
8,29.11.2017r.
6,13.12.2017r.

Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
15. Batalion Reprezentacyjny WP
Kwalifikacja odbywa się w obiekcie przy
ul. Franciszka Hynka 2
w Warszawie

Informacje szczegółowe na stronie internetowej:
www.brepr.wp.mil.pl
w zakładce
„Dołącz do nas” 

Telefon kontaktowy:
261 848 724
KORPUS SZEREGOWYCH

-wzrost 178-190 cm
-brak wad zewnętrznych, tatuaży itp.
-wiek do 28 lat.
-odpowiednia koordynacja ruchowa
03.08.2017r.
07.09.2017r.
05.10.2017r.
16.11.2017r.
07.12.2017r.
Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email: breprvp.personalna@wp.mil.pl
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć:
-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F,
-Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , opinie , listy pochwalne itp.,
Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie,
- dowód osobisty , książeczka wojskowa,
-świadectwa pracy.
16. 18 batalion powietrznodesantowy

ul. Bardowskiego 3
43-300 Bielsko-Biała

Telefon kontaktowy :
261 123 432   
Korpus szeregowych
06,20.09.2017r.
04.18.10.2017r.
08,22.11.2017r.
06,20.12.2017r.
Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
17. 10 Brygada Logistyczna

ul. Domańskiego 68
45-820 Opole

Telefon kontaktowy :
261 625 073
261 625 093
Korpus szeregowych zawodowych Każdy drugi wtorek miesiąca
godz. 08:30
Z uwagi na potrzebę uzupełnienia stanowisk występujących w korpusie szeregowych zawodowych odbywać się będą kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej
w wymienionym korpusie osobowym.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.
Skierowani do 10 Blog kandydaci powinni posiadać ze sobą:

- książeczkę wojskową,
- zaświadczenie lekarskie o braku
  przeciwwskazań do udziału w egzaminie
  ze sprawności fizycznej,
- prawo jazdy,
- zaświadczenia o posiadaniu
  dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnie-
  nia do obsługi sprzętu przeładunkowego),
- ubiór sportowy stosowny do warunków
  atmosferycznych oraz dowód osobisty.

18.

11 Pułk Artylerii
Węgorzewo

ul. gen. J. Bema 7

 

Telefon kontaktowy:
261 337 132
261 337 130

 

Korpus szeregowych, podoficerów, oficerów.
(grupy osobowe rakietowe, artylerii, logistyki, łączności, informatyki)

 

W każdą środę

Godz. 7:30

(po kontakcie telefonicznym
z JW)

W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.

19.

10 Brygada Kawalrii Pancernej

ŚWIĘTOSZÓW

 

Telefon kontaktowy:
261 685 241

Korpus szeregowych

na stanowiska:

- działonowy

- kierowca czołgu Leopard

- młodszy ładowniczy

- kierowca kat. C+E

- kierowca – obsługa

- kierowca – operator

- mechanik

- mechanik – spawacz

- młodszy elektromechanik

- młodszy kierowca kat. C

- młodszy kierowca-spawacz

- młodszy kierowca-ślusarz

- młodszy ślusarz

 

W każdy czwartek
o godz. 8:00

 

 

W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą żołnierze:


- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową


- z ukończoną służbą przygotowawczą i  zrealizowanym, co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym.

 

Kwalifikacje odbywać

się będą w dwóch etapach:

I etap – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy,

II etap – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).

20.

Wojska Specjalne:

Jednostka Wojskowa GROM
Jednostka Wojskowa NIL

JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
Jednostka Wojskowa FORMOZA

wszystkie korpusy osobowe

 


Szczegóły naboru :
na stronach internetowych jednostek wojskowych

GROM
NIL
JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
FORMOZA