Strona Główna BIP Strona Główna
» Podstawowe pojęcia
 

Rekonwersja kadr

    to zespół prawnie unormowanych przedsięwzięć pomocnych, podejmowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe wobec żołnierzy zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej oraz uprawnionych byłych żołnierzy zawodowych i rodzin byłych żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych oraz tych, którzy zmarli w okresie trzech lat po zwolnieniu ze służby w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych, ułatwiających im adaptację społeczno - zawodową.

 

Formy pomocy rekonwersyjnej

  • informacja zawodowa;
  • doradztwo zawodowe;
  • przekwalifikowanie;
  • praktyki zawodowe;
  • pośrednictwo pracy;

a ponadto :

  • szkolenia;
  • zajęcia grupowe;
  • targi pracy, giełdy pracy;
  • wspieranie własnej działalności gospodarcze.