Strona Główna BIP Strona Główna
» Akty prawne
 

Służba okresowa - wykaz aktów prawnych 

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MON z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 poz.36 );
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2010 Nr 145, poz. 971);
  • Rozporządzenie MON z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r., poz.842);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. z 2016 poz. 1656).;