Strona Główna BIP Strona Główna
» Udostępnianie informacji publicznej
 

 Udostępnianie informacji publicznej

Realizacja wniosków
Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.


Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
ul. Walecznych 61
57-300 Kłodzko

 
Telefon: 261 647 400
Fax: 261 647 435


Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  •     ustnej lub telefonicznej;
  •     pisemnej (wzór wniosku (.doc));
  •     lub za pośrednictwem platformy ePUAP;
  •     dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.

Opłaty
Wojskowa Komenda Uzupełnień nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.